BẢNG HIỆU ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG TỰ NHIÊN

Màu sắc

Màu trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng