BẢNG HIỆU ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng