BẢNG HIỆU ĐÁ SỐ 1 ĐÀ NẴNG

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng