Cá Chép Đá Cẩm Thạch Xanh Hóa Rồng

Màu sắc

Xanh

Vật liệu

Đá cẩm thạch