Cá Chép Đá Mỹ Nghệ Phun Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch