Cá Chép Hóa Rồng Đá Cẩm Thạch Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch