CÁ CHÉP HOÁ RỒNG ĐÁ CẨM THẠCH ĐEN NGUYÊN KHỐI TỰ NHIÊN

Màu sắc

Đen

Chất liệu

Đá cẩm thạch đen nguyên khối