Cá Chép Trắng Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch