Đại Bàng Đá Cẩm Thạch Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: DB_07 Danh mục: ,