MỘ ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI

Màu sắc

Xám

Chất liệu

Đá cẩm thạch xám nguyên khối