RỒNG ĐỨNG NGỌC HOÀNGLONG ĐỂ BÀN

Màu sắc

Vàng

Chất liệu

Ngọc Hoàng Long