Tam Cá Chép Đá Vượt Vũ Môn

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch