TƯỢNG 14 CHẶNG ĐÀN THÁNH GIÁ ĐÁ TRẮNG TỰ NHIÊN

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng