Tượng Bán Thân Bác Hồ Đá Cẩm Thạch Trắng Đà Nẵng

Mã: BH_07 Danh mục: ,