Tượng Bồ Câu Đá Cẩm Thạch Trắng Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: DVK_07 Danh mục: ,