TƯỢNG CÁ CHÉP BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH VÀNG

Chất liệu:

Đá cẩm thạch vàng

Màu sắc:

Vàng cam