Tượng Cá Chép Đá Cẩm Thạch Hóa Rồng Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch