TƯỢNG CÁ CHÉP ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối

Màu sắc:

Trắng