Tượng Cá Chép Đá Đẹp Mỹ Nghệ

Màu sắc

Đỏ

Vật liệu

Đá cẩm thạch