Tượng Cá Chép Đá Đẹp Vượt Vũ Môn

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch