Tượng Cá Chép Đá Mỹ Nghệ Nguyên Khối

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá cẩm thạch