Tượng Cá Chép Đá Trắng Phun Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch