Tượng Cá Chép Đá Vượt Vũ Môn Đẹp

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá cẩm thạch