Tượng Cá Chép Đá cẩm thạch vàng Vượt Vũ Môn

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá cẩm thạch