TƯỢNG CÁ CHÉP HOÁ RỒNG ĐÁ CẨM THẠCH VÀNG

Chất liệu:

Đá cẩm thạch vàng nguyên khối.

Màu sắc:

Vàng