Tượng Cá Chép Hóa Rồng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch