Tượng Cá Chép Hóa Rồng Đá Phun Nước

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá cẩm thạch