Tượng Cá Chép Hóa Rồng Đẹp Nguyên Khối

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá cẩm thạch