Tượng Cá Chép Hóa Rồng Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá cẩm thạch