Tượng Chân Dung Hải Thượng Lãn Ông Bằng Đá Cẩm Thạch

Mã: TBT_09 Danh mục: ,