Tượng Chân Dung Vua Quang Trung Bằng Đá Cẩm Thạch

Mã: TBT_30 Danh mục: ,