TƯỢNG CHO ĐÁ ĐỂ MỘ

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối