Tượng Chó Đá Đẹp Nguyên Khối Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch