Tượng Chó Đá Phong Thủy Nguyên Khối

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch