Tượng Chuột Đá Tiền Vàng Mỹ Nghệ Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch