TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT CẨM THẠCH XÁM

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám nguyên khối.

Màu sắc:

Xám