Tượng Đá Quy Hóa Rồng Nguyên Khối

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: DVK_08 Danh mục: