Tượng Dê Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch