Tượng Đức Mẹ Fatima bằng đá trắng Non Nước

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Fatima bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 1,7m