Tượng Hổ Đá Dũng Mãnh Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch