Tượng Khỉ Đá Trắng Cẩm Thạch Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch