TƯỢNG NGHỆ THUẬT ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Màu sắc

trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch nguyên khối