Tượng Ngựa Đá Hí Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch