TƯỢNG SƯ TỬ ĐÁ TỰ NHIÊN

Màu săc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng

Mã: ST_28 Danh mục: ,