TƯỢNG SƯ TỬ ĐÁ TỰ NHIÊN

Màu săc

trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch

Mã: ST_26 Danh mục: ,