TƯỢNG SƯ TỬ TRẤN CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Cẩm thạch trắng

Mã: ST_31 Danh mục: ,