Tượng Thỏ Đá Ngồi Thỏi Vàng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch