Tượng Trâu Đá Cẩm Thạch Xám Nguyên Khối

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch