Tượng Trâu Đá Đen Gặm Cỏ Nguyên Khối

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch