Tượng Trâu Đá Trắng Nguyên Khối Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch